Úvodní stránka

O konferenci

Vědecký / org. výbor

Program konference

Ubytování

Přihláška

Kontakt

English version

Registration form

Vědecký výbor konference

doc.  PaedDr.  Zsolt Cséfalvay, PhD.

 Katedra logopédie,  Pedagogická fakulta University Komenského,  Bratislava

 

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová,  PhD.

Katedra logopédie,  Pedagogická fakulta University Komenského,  Bratislava

 

doc. PaedDr.  Jiřina Klenková, Ph.D.

Katedra speciální pedagogiky,  Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity,  Brno

 

prof. PhDr. Rudolf  Kohoutek, CSc.

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity,  Brno

 

doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.,

 Katedra speciální pedagogiky,  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

 

Dr.  Ewa M. Skorek, PhD.,

Faculty of Education,  Sociology and Health Science,  University of Zielona Góra

 

doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Ústav speciálně pedagogických studií,  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého,  Olomouc

 

 

 

PhDr.  Miroslava  Javorská, Ph.D.

Mgr. Martin Kaliba

doc. PaedDr. Karel Neubauer,  Ph.D.

PhDr.  Lenka Neubauerová

Dr. Ewa M. Skorek, PhD.

PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

 

 

Organizační výbor konference: