Úvodní stránka

O konferenci

Vědecký / org. výbor

Program konference

Ubytování

Přihláška

Kontakt

English version

Registration form

O konferenci

 

 

Tematické vymezení konference:

Komunikace osob s postižením  - cesty k maximalizaci komunikačních možností.

Logopedie a spolupráce s oblastí speciálně pedagogických disciplín v péči  o  osoby s postižením – komparace poznatků, možnosti a obtíže ve  spolupráci.

Intervenční programy pro pomoc osobám s poruchami řečové komunikace a jejich efektivita v současnosti.

Logopedická prevence – možnosti, omezení a hledání nových řešení.

 

Program je určen pro odborníky  z  oblasti speciální pedagogiky, logopedické péče a zainteresovaných medicínských, sociálních,   jazykovědných a psychologických oborů. Dále pro studenty speciální pedagogiky a sociální práce,  primární a preprimární edukace.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník příspěvků.

Jednací  jazyky konference - čeština, slovenština, angličtina