Personální obsazení:                                     Konzultační hodiny (platí jen po dobu trvání semestru)

 

                                                                                                                              

                   

Vedoucí:                      PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D.           

Tajemník:                    Mgr. Iva Juráčková, Ph.D.                             

Referentka:                Soňa Prokopcová                                   tel. 495 063 130    

Členové katedry:          PhDr. et Mgr. Leona Dolejšová

                         Doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc.        

                                  PhDr. Stanislav Pelcák                          

                                  Mgr. Jindřich Rajman

                                  Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc.

                                  Mgr. Leona Stašová, Ph.D.                              

                                  Mgr. Jan Sýkora      

                                  Mgr. Leoš Šebela     

                                                                  

 

Externí pracovníci:      Mgr. Vladimír Benák

                                  Ing. Mgr. Ladislav Černý

                                   Ing. Jiří Fejgl

                                  Mgr. Karel Hofman

                                  PhDr. Jan Hubert

                                  Mgr. Luboš Hudec

                                  MgA. Petr Hůza

                                  PhDr. Pavel Janský

                                   PhDr. Karel Kopřiva, CSc.

                                   Mgr. Věra Krejčová, Ph.D. 

                                   PaedDr. Lenka Kubrichtová

                                  Mgr. Eliška Meclová                             

                                  MgA. Lenka Remsová

                                  Mgr. Zuzana Renčínová

                                  Mgr. Lenka Rybová

                                  Mgr. Věra Sakslová

                                  Mgr. Petr Sehnoutka

                                  Mgr. Lucie Smutková

                                  PhDr. Václav Šíma

      PhDr. Václav Škop, CSc.

      Mgr. Libuše Třískalová

      Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc.

                                  Mgr. Jana Ženíšková