Charakteristika nuklidů. Rozpadové řady. Radioaktivní prvky

Přirozená radioaktivita

Složky:

Samovolný rozpad - mononukleární reakce (α, β), vznik nestabilnνch radionuklidů - další rozpad

1) Přirozené radioaktivní řady (primární radionuklidy)

Název řady Mateřský prvek Poločas rozpadu (roky) Koncový prvek

Thoriová

Th (A = 232, Z = 90)

1,39.1010

Pb (A = 208, Z = 82)

Neptuniová

Np (A = 237, Z = 93)

2,55.106

Bi (A = 209, Z = 83)

Uranová

U (A = 238, Z = 92)

4,51.109

Pb (A = 206, Z = 82)

Aktiniová

U (A = 235, Z = 92)

7,07.108

Pb (A = 207, Z = 82)

2) Přirozená radioaktivita sekundárních radionuklidů (vliv kosmického záření)

Určování stáří přírodních objektů - metody a jejich nedostatky

I. Určování stáří hornin

1. Uran - olovo (určení stáří země 4,5 miliardy let)

2. Draslík - argon (na 100 000 K (A = 39) připadá 12 K (A = 40), poločas rozpadu 1,3 miliardy let

3. Rubidium - stroncium

II. Určování stáří fosilií

1. Uhlíková metoda

2. Tritiová metoda H (A = 3)

Radioaktivní prvky

(viz např. skriptum: Štablová, R.: Pracovní listy z jaderné chemie, UK, Praha, 1987)

Uran, Thorium, Radium, Radon, Polonium, Aktinium, Protaktinium, Neptunium, Technecium, Promethium, Astat, Francium, Plutonium, Transplutoniové prvky

 

Zpět k přehledu přednášek.

Zpět na hlavní stránku.

© Katedra chemie